தொல். திருமாவளவன் எழுதும் ‘அமைப்பாய் திரள்வோம்’! (பாகம்-02)

வலியவர்கள் அமைப்பாகத் திகழ்வது மிகவும் எளிமையானதும் இயல்பானதும் ஆகும். அறிவுதான் வலியவர்களுக்கான அடிப்படைச் சொத்து! வாழ்வின் ஒவ்வொரு தளத்திலும் மனிதனின் தேவைக்கேற்ற புரிதலும், விழிப்புணர்வும் வளர்ச்சியடைகிற போது, மனிதன் அவ்வப்போது எதிர்கொள்கிற சிக்கல்களைச் சமாளிக்கவும்,..

thiruma-02

01

02

03

04

05

6

பாகம்(-01) http://www.sankathi.com/dailynews/?p=3340

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress
Show Buttons
Hide Buttons
}