ஐக்­கிய நாடு­களின் மனித உரி­மைகள் ஆணை­யா­ளரின் இலங்கை விஜ­யத்தில் அவரின் நகர்­வுகள் எவ்­வாறு அமைந்­துள்­ளன என்­பதை விடவும் ஐக்­கிய நாடுகள் மனித உரி­மைகள் பேர­வை யில் இலங்கை தொடர்பில் எவ்­வா ­றான அறிக்கையை வெளி­யிடப் போகின்றார் என்­ப­தி­லேயே சிக்கல் உள்­ளது என மக்கள் விடு­தலை முன்­ன­ணியின் பொதுச்­செ­ய­லாளர் ரில்வின் சில்வா தெரி­வித்தார்.